Transport

Branża transportowa obejmuje specyficzne rodzaje działalności gospodarczej, w której główne źródło przychodu stanowi wykorzystanie pojazdów w prowadzonym przedsiębiorstwie.

Wykorzystanie pojazdów może być bezpośrednie, ma to miejsce wtedy gdy następuje bezpośrednio opłata za przewóz towarów i osób jak i pośrednie gdy następuje wynajem pojazdów.

W większości przypadków koszta transportu samochodowego są najniższe. Niższe niż transportu morskiego, wodnego, powietrznego i torowego. Z tego względu potężna część branży transportowej jest ściśle powiązana z motoryzacją.

Logistyka jest szerszym pojęciem niż sam transport. Logistyka obejmuje jeszcze mi. przechowywanie towarów i planowania. Natomiast sam transport w zasadzie zajmuje się jedynie przewozem z punktu A do punktu B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *