Rejestracja pojazdu (przerejestrowanie samochodu)

Aby przerejestrować używany samochód na siebie musimy udać się do starostwa powiatowego i złożyć wniosek o rejestrację pojazdu.

Do wniosku musimy dołączyć:

  • kartę pojazdu
  • dowód rejestracyjny (wystawiony na „starego” właściciela samochodu)
  • polisę OC (wystawioną na „starego” właściciela samochodu)
  • dowód zakupu (umowa kupna – sprzedaży albo faktura)

Koszt rejestracji pojazdu wraz z wymianą tablic to 180,50 zł.