Co trzeba zrobić po sprzedaży samochodu

Po sprzedaży samochodu zarejestrowanego na terenie Polski sprzedający jest zobowiązany do wypełnienia następujących obowiązków urzędowych:

  • zgłoszenie zbycia pojazdu do ubezpieczyciela, w którym była wykupiona polisa OC: termin 14 dni od sprzedaży samochodu. W większości towarzystw ubezpieczeniowych dokument ten możemy wydrukować, uzupełnić, podpisać i wysłać e-mailem.
    UWAGA: przy tym zgłoszeniu będzie potrzebny nam PESEL kupującego, umowa kupna sprzedaży nie zawiera z reguły numeru pesel, a jedynie nr i serię dowodu rejestracyjnego. Warto więc uzyskać PESEL kupującego przy sprzedaży samochodu.
  • zgłoszenie sprzedaży pojazdu w Wydziale Komunikacji, tym który wydał tablice rejestracyjne dla pojazdu; w terminie do 30 dni od sprzedaży samochodu

Podatek od sprzedaży auta

Podatek od prywatnej sprzedaży samochodu należy się tylko wtedy gdy jednocześnie:

  • samochód był w naszym posiadaniu krócej niż pół roku
  • sprzedaliśmy samochód za kwotę wyższą niż go zakupiliśmy (i nie ma tutaj znaczenia, że kupiliśmy np. samochód po dachowaniu za 15000 zł, którego naprawa kosztowała 10000 zł a teraz go sprzedajemy za 18000 zł bo na malowanych elementach zaczełą pojawiać się rdza; dla urzędu skarbowego osiągamy zysk! Zysk w wysokości 3000 zł, za który należy się właściwy podatek dochodowy)

Podatek od sprzedaży samochodu w firmie

Jeśli samochód był samochodem firmowym sprzedaż rodzi obowiązek odprowadzenia podatku. Jeśli podczas nabycia samochodu VAT nie był odliczony (zakupiliśmy samochód jako używany, bądź przekazaliśmy go do działalności gospodarczej po nabyciu), VAT-u nie zapłacimy. Jednak musimy dzień wcześniej albo w tym samym dniu przekazać samochód s z powrotem do użytku prywatnego a potem sprzedać go jako prywatny. Zapłacimy jednak podatek dochodowy, w momencie przekazania samochodu firmowego na cele prywatne. De facto zapłacimy podatek dochodowy w kwocie równej cenie sprzedaży samochodu.

Jeśli samochód firmowy był zakupiony z odliczeniem podatku VAT musimy zapłacić VAT i podatek dochodowy od jego sprzedaży.

Przy sprzedaży auta firmowego należy wykonać kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Kserokopię tę musimy przechowywać tak samo jak każdą inną fakturę, gdyż to ona stanowi dowód opłacania ubezpieczenia OC.