Reduktor

Reduktor jest elementem niezbędnym w instalacji gazowej pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartek generacji – wszystkich generacji instalacji gazowych, w których gaz jest podawany w fazie lotnej.