Transport

Branża transportowa obejmuje specyficzne rodzaje działalności gospodarczej, w której główne źródło przychodu stanowi wykorzystanie pojazdów w prowadzonym przedsiębiorstwie.