Rzeczoznawca samochodowy

Rzeczoznawca to osoba, która posiada duża wiedzę w danej branży. Może wykazać się udokumentowanym doświadczeniem oraz nienaganną opinią. Tytuł rzeczoznawcy samochodowego w Polsce może uzyskać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • musi posiadać minimum wykształcenie średnie
  • prawo jazdy kategorii A, B oraz C bądź C1
  • 2 lata praktyki w dziedzinie związanej z motoryzacją (wymóg ten nie dotyczy osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na studiach technicznych w obszarze związanym z motoryzacją oraz absolwentów jednolitych studiów magisterskich w tym samym obszarze)

Rzeczoznawca samochodowy dokonuje mi:

  • wycen napraw powypadkowych pojazdów
  • oceny wartości pojazdów (np. w celu określenia wartości floty firmowej)
  • określenia stanu technicznego pojazdu

Rzeczoznawca może zostać powołany na biegłego. Nie każdy jednak rzeczoznawca jest biegłym sądowym.